Major-Fitnesz-logo
Személyi edzés: f Csoportos órák: f

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) megjelölésű okirat a honlapon való megjelenés, – illetve a faliújságon történő kifüggesztést követően határozatlan ideig hatályos. Az ÁSZF hatálya kiterjed a Major Fitnesz Personal Trainer Studio (továbbiakban, mint: Major Fitnesz PTS) személyzetére, illetve tagsági szerződést létesítő tagjaira, továbbá minden olyan természetes személyre, aki bármely formában igénybe veszi a terem vagy a majorfitnesz.hu weboldal szolgáltatásait.

(Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek)

Vállalkozás neveMFPT Kft.Paróczi-Takács Beatrix E.V.
Cég székhelye1122 Budapest Városmajor u. 36-38.1052. Bp. Petőfi Sándor u. 12.
Cégjegyzék vagy nyilvántartási száma01-09-37031454491186
Adószám27982691-2-4355764629-1-41
E-mail címinfo@majorfitnesz.hucsoportos@majorfitnesz.hu

Szolgáltatások köre

Személyi edzői, valamint csoportos óra szolgáltatás, helyszín és eszköz biztosítás

A szolgáltatások igénybe vétele, a vásárlás regisztrációhoz kötött.
A szolgáltatások igénybe vétele, a vásárlás 1122 Budapest, Városmajor utca 36-38. szám alatt található, Major Fitnesz Personal Trainer Studioban, illetve online történhet. A szolgáltatási díj kiegyenlíthető a
személyi edzés részlegén készpénzzel, bankkártyával, illetve online, valamint a
csoportos óra részlegén készpénzzel, bankkártyával, illetve online „Barion”-os fizetési módon lehetséges.
Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A vásárlásokkal kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton juttatja el a Vevők részére, illetve online megtekinthető a majorfitnesz.hu weboldalán.

A Felhasználó vásárlásával és regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat és Házirend feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint az  adatkezeléshez hozzájárul.

A csoportos órák általában 60-90 perc időtartamúak. A résztvevő saját hibájából vagy más résztvevő hibájából bekövetkezett balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Az esetleges személyi sérüléssel járó balesetről valamennyi esetben a helyszínen jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyet a jelenlévő oktató, ill. edző, valamint szükség esetén más, a kurzuson résztvevő, jelenlévő személy az aláírásával hitelesít.

A szerződés nyelve magyar. Áraink forintban értendők és az áfát tartalmazzák.

A Felhasználó
a személyi edzés sportszolgáltatás névértékét  MFPT Kft.,
a csoportos óra edzés sportszolgáltatás névértékét Paróczi-Takács Beatrix E.V.
részére fizeti meg.

A Bérleteket több kategóriában is kínáljuk Önnek. Az aktuális kategóriákról és azok részletes tartalmáról a vásárlás előtt az Árak oldalon részletesebben tájékozódhat.

A Bérlet és Jegy érvényessége és beválthatósága minden esetben a bérlettípus leírásánál található. Ezen adatok bérlettípusonként eltérőek. Amennyiben a Bérletet ezen az időszakon túl kívánja felhasználni, a bérlet értékét nem áll módunkban sem Ön vagy megajándékozottja részére visszafizetni. A Bérletek felhasználási ideje nem hosszabbítható meg. A Bérleten rendelkezésre álló egységek felhasználásával, de legkésőbb a felhasználási idő lejártával a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött szerződés megszűnik. A fel nem használt alkalmak a bérlet lejárati ideje után nem érvényesíthetőek.
Szolgáltató a Bérletek névértékének megfizetésére bankkártyás, készpénzes fizetési módot biztosít a Felhasználó részére.

A csoportos órákra történő jelentkezés menete:
I. A jelentkező az Órarend oldalon a “Bejelentkezés” gombra kattintva tud belépni Szolgáltató online regisztrációs rendszerébe, ahol a továbbiakban az adatkezelés történik.
Szolgáltató az alábbi jogi személyt, mint adatfeldolgozót bízta meg az alábbiakban körülírt tevékenység ellátásával:
A cég rövidített elnevezése: MotiBro Kft.
A cég elnevezése: MotiBro Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég székhelye: 4482 Kótaj, Kert u. 1.
Cégjegyzékszám: 15-09-084077
Adószám: 25852419-1-15
Képviselő: Huncsik Péter
Email: hello@motibro.com
Ellátott tevékenység: informatikai háttér biztosítása az adatbázisok kezeléséhez, a regisztrációs rendszer karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos teendők ellátása.
Az adatfeldolgozó nem kezeli az adatokat saját nevében.
A jelentkező az adatfeldolgozó rendszerben a megfelelő bérlet kiválasztását követően bankkártyával is tud fizetni. Az adatfeldolgozó rendszer a bérletvásárlás véglegesítéséről automatikus levelet küld.

Fizetés személyesen, készpénzben vagy bankkártyával:
Jelentkező a Major Fitnesz Personal Trainer Stúdióban személyesen is válthat bérletet, melynek ellenértékét készpénzzel, bankkártyával egyenlítheti ki.

Fizetés bankkártyával, internetes felületen keresztül:
A Szolgáltató részére az erre irányuló szerződés alapján a Barion biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Online bankkártyás fizetéskor a jelentkezőt a rendszer átirányítja a Barion fizetőoldalára, így a fizetés a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, a Barion rendszerén keresztül. Szolgáltató a jelentkező kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet. A bankkártyás fizetés folyamatában a Barion rendszerének a fizetés irányítására vonatkozó információit, szabályait kell figyelembe venni. A Barion rendszerének működésével, rendelkezésre állásával kapcsolatosan felmerülő problémákért a Szolgáltató nem felel. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A személyi edzésre történő jelentkezés menete:
II. A jelentkező a Személyi edzés oldalon a “Bejelentkezés” gombra kattintva tud belépni Szolgáltató online regisztrációs rendszerébe, ahol a továbbiakban az adatkezelés történik.
Szolgáltató az alábbi jogi személyt, mint adatfeldolgozót bízta meg az alábbiakban körülírt tevékenység ellátásával:
Spomoco Számítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 2132 Göd, Őszapó utca 124.,
Cégjegyzékszám: 13 09 188746
Adószám: 26104898-2-13
Képviselő: Bánfalvi Géza
Telefonszám: +36 30 6945722
Email: privacy@spomoco.com
Honlap: www.spomoco.com, www.spomoco.hu, www.spomoco.de, app.spomoco.com
Ellátott tevékenység: informatikai háttér biztosítása az adatbázisok kezeléséhez, a regisztrációs rendszer karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos teendők ellátása.
Az adatfeldolgozó nem kezeli az adatokat saját nevében.

Részvételi szabályok
A csoportos órákon, személyi edzésen való részvétel lehetősége a jelen általános szerződési feltételekben foglaltak szerint bárki részére nyitva áll a következő megszorításokkal. Az órákon, edzésen való részvételből a Major Fitnesz stúdió oktatója jogosult kizárni különösen azt, aki az alapvető higiéniai feltételeknek nem felel meg, azaz: az órákon a terem által biztosított lehetőség ellenére a kötelező tisztálkodást megtagadja.
A résztvevők a termet, valamint annak felszerelési tárgyait, a rendelkezésre bocsátott eszközöket kizárólag a jelen szerződésben rögzített célokra és rendeltetésének megfelelően jogosultak használni, és felelősek az azokban a magatartásukkal összefüggésben felmerült károkért.
A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a kurzusok időpontját vagy előre meghirdetett tematikáját módosítsa.
A bérletek lejárati határideje megtalálható az Árak oldalon.

A Bérletek fizetési feltétele bérlettípusonként eltérő lehet. Az aktuális fizetési ütemezésről tájékozódjon a www.majorfitnesz.hu weboldalon vagy személyesen. Külön díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások: törölköző, táplálék-kiegészítők, masszázs, szolárium, szauna.

Önt a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormány rendelet értelmében indokolási kötelezettség (külön magyarázat) nélküli elállási jogosultság illeti meg, de csak is akkor, ha:

  1. a Felhasználó még nem kezdte meg használni a bérletet, és
  2. még nem telt le a megvett bérletek érvényesítésére, előzetesen megadott minimum határidő (minimum 14 nap)
https://majorfitnesz.hu/ WEB oldalon elérhető a Major Fitnesz PTS területén érvényes Házirendet és Adatkezelési szabályzatot a felek egybehangzóan elfogadják egymásra és magukra nézve kötelezőnek tekintik. További jogi és hasznos tudnivalók megtalálhatóak a minden egy helyen oldalon.

Szolgáltatások köre

MajorFitnesz.hu weboldal használata

A weboldal használatával a Felhasználó elfogadja a szerződési feltételeket.

A Szolgáltató minden elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a honlap, a Szolgáltatás igénybevétele kapcsán, a kapcsolati űrlapot kitöltők és a hirlevél feliratkozók által megadott személyes adatok biztonságos kezelését biztosítsa. Az Felhasználónak azonban tudomásul kell vennie, hogy az információs technológiák területén ma még nem lehet maradéktalan biztonságot garantálni, illetve nem lehet felelősséget vállalni arra, hogy valamennyi szolgáltatás vagy funkció minden körülmények között zavartalanul és megbízhatóan működik. Mindezeknek megfelelően a Szolgáltató nem felel semmi olyan a szolgáltatás nyújtás során bekövetkező műszaki vagy biztonsági zavarért vagy hibáért, amelynek bekövetkezése előre nem volt látható, vagy amelynek megelőzése vagy elhárítása érdekében a Szolgáltató minden általában elvárható intézkedést megtett.

Biztonsági előírások betartása a felhasználó részéről

A felhasználó nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni ennek a honlapnak a biztonságát, ideértve különösen:

(a) hozzáférés a nem a felhasználó számára szánt adatokhoz, vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre a felhasználó nem jogosult;

(b) megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a fenti magatartása bűncselekmény elkövetésének alapos gyanújára ad okot, és amennyiben a Szolgáltató ilyen cselekmény elkövetését észleli, az minden esetben büntető feljelentést von maga után.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy kártérítési felelősségért tartozik azért a kárért, amelyet a jelen ÁSZF-ben előírt biztonsági szabályok megsértésével okozott.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a weboldalon harmadik fél által szolgáltatott információkkal, tartalmakkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A weboldal használatával Felhasználó elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget az Felhasználó számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett/elszenvedett károkért a weboldal használatával kapcsolatban. A Szolgáltató kizár minden felelősséget, amely a szolgáltatás igénybevételéből, esetleges hibájából, illetve az Előfizető számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely internetes vírus miatt következik be.

Szolgáltató nem köteles, és a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) rendelkezései alapján nem vállal termékszavatosságot és jótállást az általa ezen a weboldalon nyújtott szolgáltatások tekintetében.

Amennyiben a Felhasználónak akár a weboldal üzemelésével, az azon szolgáltatott információkkal kapcsolatban, vagy a Szolgáltatással kapcsolatban észrevétele, esetleg panasza van, úgy azt a Szolgáltató részére az alábbi elérhetőségeken jelentheti be, vagy küldhet GYORS ÜZENETET Adminisztratív ügyek, panaszok: Major Fitnesz PST Cím: 1122 Budapest Városmajor u 36. E-mail: eszrevetel@majorfitnesz.hu GYORS ÜZENETET Szolgáltató az alábbi jogi személyt, mint adatfeldolgozót bízta meg az alábbiakban körülírt tevékenység ellátásával: Technikai segítség: Digi-Web.hu Cég: Mindent megoldunk kft. Székhely: 9600 Sárvár, Akácfa utca 33. Cégjegyzékszám: 18-09-113734 Adószám: 23705036-2-18 Értesítési cím: 1039 Budapest, Hímző u. 2. 1./4. Email cím: kapcsolat@mindentmegoldunkkft.hu Képviseli: Csente János E-mail: admin@majorfitnesz.hu HIBAJELZÉS Ellátott tevékenység: informatikai háttér biztosítása a weboldal működéséhez, rendszer karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos teendők ellátása. Az adatfeldolgozó nem kezeli az adatokat saját nevében.
Gyors üzenet küldése