Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek hatálya

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) megjelölésű okirat a honlapon való megjelenés, – illetve a faliújságon történő kifüggesztést követően határozatlan ideig hatályos. Az ÁSZF hatálya kiterjed a Major Fitnesz Personal Trainer Studio (továbbiakban, mint: Major Fitnesz PTS) személyzetére, illetve tagsági szerződést létesítő tagjaira, továbbá minden olyan természetes személyre, aki bármely formában igénybe veszi a terem szolgáltatásait.

(Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek)

A Major Fitnesz Personal Trainer Studio-t üzemeltető adatai

 

Név: Kriston Zsuzsa E.V.
Cég székhelye: 1122 Budapest Városmajor u. 36-38.
Nyilvántartási száma: 52910962
Adószám: 69247859-1-42
E-mail cím: info@majorfitnesz.hu

 

Szolgáltatások köre

Személyi edzői szolgáltatás, helyszín és eszköz biztosítás
  1. Szolgáltatás igénybevétele

 

A vásárlás kizárólag személyesen, 1122 Budapest, Városmajor utca 36-38. szám alatt található Major Fitnesz Personal Trainer Studio területén lehetséges. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A vásárlásokkal kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vevők részére. A vásárlás regisztrációhoz kötött.

A Felhasználó vásárlásával és regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétettAdatvédelmi nyilatkozat és Házirend feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

A szerződés nyelve magyar. Áraink forintban értendők.

A Bérlet névértékét Felhasználó Kriston Zsuzsa E.V részére fizeti meg.

  1. Kategóriák

A Bérleteket több kategóriában is kínáljuk Önnek. Az aktuális kategóriákról és azok részletes tartalmáról a vásárlás előtt a www.majorfitnesz.hu oldalon tájékozódhat.

  1. Felhasználhatóság

A Bérlet és Jegy érvényessége és beválthatósága minden esetben a bérlettípus leírásánál található. Ezen adatok bérlettípusonként eltérőek. Amennyiben a Bérletet ezen az időszakon túl kívánja felhasználni, a bérlet értékét nem áll módunkban sem Ön vagy megajándékozottja részére visszafizetni. A Bérletek felhasználási ideje nem hosszabbítható meg. A Bérleten rendelkezésre álló egységek felhasználásával, de legkésőbb a felhasználási idő lejártával a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött szerződés megszűnik. A nem felhasznált alkalmak a bérlet lejárati ideje után nem érvényesíthetőek.

Szolgáltató a Bérletek névértékének megfizetésére bankkártyás, készpénzes fizetési módot biztosít Felhasználó részére.

  1. Fizetési feltételek

A Bérletek fizetési feltétele bérlettípusonként eltérő lehet. Az aktuális fizetési ütemezésről tájékozódjon a www.majorfitnesz.hu weboldalon vagy személyesen.

Külön díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások: törölköző, táplálék-kiegészítők, masszázs, szolárium, szauna.

  1. Elállás, felmondás

Önt a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormány rendelet értelmében indokolási kötelezettség (külön magyarázat) nélküli elállási jogosultság illeti meg, de csak is akkor, ha:

  1. a Felhasználó még nem kezdte meg használni a bérletet, és
  2. még nem telt le a megvett bérletek érvényesítésére, előzetesen megadott minimum határidő (minimum 14 nap)

Amennyiben a Bérletek lejárati ideje előtti időszakban Felhasználó felmondja a Szerződést, úgy Szolgáltató a fennmaradó összeg 50%-át köteles visszafizetni, abban a formában, ahogy azt Felhasználó előzetesen rendezte.

Amennyiben Szolgáltató a Bérletek lejárati ideje előtti időszakban Felhasználónak felmondja a Szerződést, úgy a fennmaradó összeg 100%-át köteles visszafizetni, abban a formában, ahogy azt Felhasználó előzetesen rendezte.

  1. Általános Rendelkezések

A www.majorfitnesz.hu WEB oldalon elérhető a Major Fitnesz PTS területén érvényes Házirendet és adatkezelési szabályzatot (GDPR) a felek egybehangzóan elfogadják egymásra és magukra nézve kötelezőnek tekintik.