Major-Fitnesz-logo
Személyi edzés: f Csoportos órák: f

MINDEN EGY HELYEN

ÁSzF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) megjelölésű okirat a honlapon való megjelenés, – illetve a faliújságon történő kifüggesztést követően határozatlan ideig hatályos. Az ÁSZF hatálya kiterjed a Major Fitnesz Personal Trainer Studio (továbbiakban, mint: Major Fitnesz PTS) személyzetére, illetve tagsági szerződést létesítő tagjaira, továbbá minden olyan természetes személyre, aki bármely formában igénybe veszi a terem vagy a majorfitnesz.hu weboldal szolgáltatásait.

(Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek)

Vállalkozás neveMFPT Kft.Paróczi-Takács Beatrix E.V.
Cég székhelye1122 Budapest Városmajor u. 36-38.1052. Bp. Petőfi Sándor u. 12.
Cégjegyzék vagy nyilvántartási száma01-09-37031454491186
Adószám27982691-2-4355764629-1-41
E-mail címinfo@majorfitnesz.hucsoportos@majorfitnesz.hu

SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

Személyi edzői, valamint csoportos óra szolgáltatás, helyszín és eszköz biztosítás

A szolgáltatások igénybe vétele, a vásárlás regisztrációhoz kötött.
A szolgáltatások igénybe vétele, a vásárlás 1122 Budapest, Városmajor utca 36-38. szám alatt található, Major Fitnesz Personal Trainer Studioban, illetve online történhet. A szolgáltatási díj kiegyenlíthető a
személyi edzés részlegén készpénzzel, bankkártyával, illetve online, valamint a
csoportos óra részlegén készpénzzel, bankkártyával, illetve online „Barion”-os fizetési módon lehetséges.
Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A vásárlásokkal kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton juttatja el a Vevők részére, illetve online megtekinthető a majorfitnesz.hu weboldalán.

A Felhasználó vásárlásával és regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat és Házirend feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint az  adatkezeléshez hozzájárul.

csoportos órák általában 60-90 perc időtartamúak. A résztvevő saját hibájából vagy más résztvevő hibájából bekövetkezett balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Az esetleges személyi sérüléssel járó balesetről valamennyi esetben a helyszínen jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyet a jelenlévő oktató, ill. edző, valamint szükség esetén más, a kurzuson résztvevő, jelenlévő személy az aláírásával hitelesít.

A szerződés nyelve magyar. Áraink forintban értendők és az áfát tartalmazzák.

A Felhasználó
személyi edzés sportszolgáltatás névértékét  MFPT Kft.,
csoportos óra edzés sportszolgáltatás névértékét Paróczi-Takács Beatrix E.V.
részére fizeti meg.

A Bérleteket több kategóriában is kínáljuk Önnek. Az aktuális kategóriákról és azok részletes tartalmáról a vásárlás előtt az Árak oldalon részletesebben tájékozódhat.

A Bérlet és Jegy érvényessége és beválthatósága minden esetben a bérlettípus leírásánál található. Ezen adatok bérlettípusonként eltérőek. Amennyiben a Bérletet ezen az időszakon túl kívánja felhasználni, a bérlet értékét nem áll módunkban sem Ön vagy megajándékozottja részére visszafizetni. A Bérletek felhasználási ideje nem hosszabbítható meg. A Bérleten rendelkezésre álló egységek felhasználásával, de legkésőbb a felhasználási idő lejártával a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött szerződés megszűnik. A fel nem használt alkalmak a bérlet lejárati ideje után nem érvényesíthetőek.
Szolgáltató a Bérletek névértékének megfizetésére bankkártyás, készpénzes fizetési módot biztosít a Felhasználó részére.

A csoportos órákra történő jelentkezés menete:
I. A jelentkező az Órarend oldalon a “Bejelentkezés” gombra kattintva tud belépni Szolgáltató online regisztrációs rendszerébe, ahol a továbbiakban az adatkezelés történik.
Szolgáltató az alábbi jogi személyt, mint adatfeldolgozót bízta meg az alábbiakban körülírt tevékenység ellátásával:
A cég rövidített elnevezése: MotiBro Kft.
A cég elnevezése: MotiBro Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég székhelye: 4482 Kótaj, Kert u. 1.
Cégjegyzékszám: 15-09-084077
Adószám: 25852419-1-15
Képviselő: Huncsik Péter
Email: hello@motibro.com
Ellátott tevékenység: informatikai háttér biztosítása az adatbázisok kezeléséhez, a regisztrációs rendszer karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos teendők ellátása.
Az adatfeldolgozó nem kezeli az adatokat saját nevében.
A jelentkező az adatfeldolgozó rendszerben a megfelelő bérlet kiválasztását követően bankkártyával is tud fizetni. Az adatfeldolgozó rendszer a bérletvásárlás véglegesítéséről automatikus levelet küld.

Fizetés személyesen, készpénzben vagy bankkártyával:
Jelentkező a Major Fitnesz Personal Trainer Stúdióban személyesen is válthat bérletet, melynek ellenértékét készpénzzel, bankkártyával egyenlítheti ki.

Fizetés bankkártyával, internetes felületen keresztül:
A Szolgáltató részére az erre irányuló szerződés alapján a Barion biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Online bankkártyás fizetéskor a jelentkezőt a rendszer átirányítja a Barion fizetőoldalára, így a fizetés a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, a Barion rendszerén keresztül. Szolgáltató a jelentkező kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet. A bankkártyás fizetés folyamatában a Barion rendszerének a fizetés irányítására vonatkozó információit, szabályait kell figyelembe venni. A Barion rendszerének működésével, rendelkezésre állásával kapcsolatosan felmerülő problémákért a Szolgáltató nem felel. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A személyi edzésre történő jelentkezés menete:
II. A jelentkező a Személyi edzés oldalon a “Bejelentkezés” gombra kattintva tud belépni Szolgáltató online regisztrációs rendszerébe, ahol a továbbiakban az adatkezelés történik.
Szolgáltató az alábbi jogi személyt, mint adatfeldolgozót bízta meg az alábbiakban körülírt tevékenység ellátásával:
Spomoco Számítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 2132 Göd, Őszapó utca 124.,
Cégjegyzékszám: 13 09 188746
Adószám: 26104898-2-13
Képviselő: Bánfalvi Géza
Telefonszám: +36 30 6945722
Email: privacy@spomoco.com
Honlap: www.spomoco.com, www.spomoco.hu, www.spomoco.de, app.spomoco.com
Ellátott tevékenység: informatikai háttér biztosítása az adatbázisok kezeléséhez, a regisztrációs rendszer karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos teendők ellátása.
Az adatfeldolgozó nem kezeli az adatokat saját nevében.

Részvételi szabályok
A csoportos órákon, személyi edzésen való részvétel lehetősége a jelen általános szerződési feltételekben foglaltak szerint bárki részére nyitva áll a következő megszorításokkal. Az órákon, edzésen való részvételből a Major Fitnesz stúdió oktatója jogosult kizárni különösen azt, aki az alapvető higiéniai feltételeknek nem felel meg, azaz: az órákon a terem által biztosított lehetőség ellenére a kötelező tisztálkodást megtagadja.
A résztvevők a termet, valamint annak felszerelési tárgyait, a rendelkezésre bocsátott eszközöket kizárólag a jelen szerződésben rögzített célokra és rendeltetésének megfelelően jogosultak használni, és felelősek az azokban a magatartásukkal összefüggésben felmerült károkért.
A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a kurzusok időpontját vagy előre meghirdetett tematikáját módosítsa.
A bérletek lejárati határideje megtalálható az Árak oldalon.

A Bérletek fizetési feltétele bérlettípusonként eltérő lehet. Az aktuális fizetési ütemezésről tájékozódjon az árak menüben vagy személyesen. Külön díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások: törölköző, táplálék-kiegészítők, masszázs, szolárium, szauna.

Önt, mint felhasználót, a felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormány rendelet értelmében indokolási kötelezettség (külön magyarázat) nélküli elállási jogosultság illeti meg, de csak is akkor, ha:

 1. a Felhasználó még nem kezdte meg használni a bérletet, és
 2. még nem telt le a megvett bérletek érvényesítésére, előzetesen megadott minimum határidő (minimum 14 nap)

https://majorfitnesz.hu/ WEB oldalon elérhető a Major Fitnesz PTS területén érvényes Házirendet és Adatkezelési szabályzatot a felek egybehangzóan elfogadják egymásra és magukra nézve kötelezőnek tekintik. További jogi és hasznos tudnivalók megtalálhatóak a minden egy helyen oldalon.

SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

MajorFitnesz.hu weboldal használata

A weboldal használatával a Felhasználó elfogadja a szerződési feltételeket.

A Szolgáltató minden elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a honlap, a Szolgáltatás igénybevétele kapcsán, a kapcsolati űrlapot kitöltők és a hirlevél feliratkozók által megadott személyes adatok biztonságos kezelését biztosítsa. Az Felhasználónak azonban tudomásul kell vennie, hogy az információs technológiák területén ma még nem lehet maradéktalan biztonságot garantálni, illetve nem lehet felelősséget vállalni arra, hogy valamennyi szolgáltatás vagy funkció minden körülmények között zavartalanul és megbízhatóan működik. Mindezeknek megfelelően a Szolgáltató nem felel semmi olyan a szolgáltatás nyújtás során bekövetkező műszaki vagy biztonsági zavarért vagy hibáért, amelynek bekövetkezése előre nem volt látható, vagy amelynek megelőzése vagy elhárítása érdekében a Szolgáltató minden általában elvárható intézkedést megtett.

Biztonsági előírások betartása a felhasználó részéről

A felhasználó nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni ennek a honlapnak a biztonságát, ideértve különösen:

(a) hozzáférés a nem a felhasználó számára szánt adatokhoz, vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre a felhasználó nem jogosult;

(b) megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a fenti magatartása bűncselekmény elkövetésének alapos gyanújára ad okot, és amennyiben a Szolgáltató ilyen cselekmény elkövetését észleli, az minden esetben büntető feljelentést von maga után.

A felhasználó köteles gondoskodni az általa használt eszköz, böngésző biztonságos használatáról (jelszó biztonság; vírus, malware, bot, kórokozó mentesség), amivel weboldalunkat használja.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy kártérítési felelősségért tartozik azért a kárért, amelyet a jelen ÁSZF-ben előírt biztonsági szabályok megsértésével okozott.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a weboldalon harmadik fél által szolgáltatott információkkal, tartalmakkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A weboldal használatával Felhasználó elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget az Felhasználó számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett/elszenvedett károkért a weboldal használatával kapcsolatban. A Szolgáltató kizár minden felelősséget, amely a szolgáltatás igénybevételéből, esetleges hibájából, illetve az Előfizető számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely internetes vírus, kórokozó miatt következik be.

Szolgáltató nem köteles, és a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) rendelkezései alapján nem vállal termékszavatosságot és jótállást az általa ezen a weboldalon nyújtott szolgáltatások tekintetében.

Amennyiben a Felhasználónak akár a weboldal üzemelésével, az azon szolgáltatott információkkal kapcsolatban, vagy a Szolgáltatással kapcsolatban észrevétele, esetleg panasza van, úgy azt a Szolgáltató részére az alábbi elérhetőségeken jelentheti be, vagy küldhet 
GYORS ÜZENETET 
Adminisztratív ügyek, panaszok:
Major Fitnesz PST Cím: 1122 Budapest Városmajor u 36.
E-mail: eszrevetel@majorfitnesz.hu 
GYORS ÜZENETET 
A Szolgáltató az alábbi jogi személyt, mint adatfeldolgozót bízta meg az alábbiakban körülírt tevékenység ellátásával: Technikai segítség: Digi-Web.hu
Cég: Mindent megoldunk kft.
Székhely: 9600 Sárvár, Akácfa utca 33.
Cégjegyzékszám: 18-09-113734
Adószám: 23705036-2-18
Értesítési cím: 1039 Budapest, Hímző u. 2. 1./4.
Email cím: kapcsolat@mindentmegoldunkkft.hu 
Képviseli: Csente János
E-mail: adminmf@majorfitnesz.hu 
HIBAJELZÉS 
Az ellátott tevékenység: informatikai háttér biztosítása a weboldal működéséhez, rendszer karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos teendők ellátása. Az adatfeldolgozó nem kezeli az adatokat saját nevében.

Gyors üzenet küldése

HÁZIREND

HÁZIREND

A Házirend célja, hogy meghatározza a Major Fitnesz PTS-ben tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybe vevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlen.

Továbbá előírja a Major Fitnesz PTS rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

A Major Fitnesz PTS területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A Major Fitnesz PTS használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve a jelen Házirendben foglalt szabályokat.

A Major Fitnesz PTS egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett és engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.

A Major Fitnesz PTS sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehető igénybe, (kivéve, ha az jogszabályt nem sért és üzemeltető előzetesen engedélyezte).

A Major Fitnesz PTS egész területén zárt láncú videó megfigyelő rendszer működik! Ez alól kivételt képez a törvény által nem engedélyezett területek megfigyelése.

A Major Fitnesz PTS egész területén működő beléptető és üzemeltető rendszer működését a vendég elfogadja és azt rendeltetésszerűen köteles használni.

A Major Fitnesz PTS jogosult 14 napot egy évben indokolás nélkül üzemen kívül maradni és fenntartja a jogot, a komplexum egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítása esetén az általános vendégkört kizárni.

A Major Fitnesz PTS sportterületeire belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet!

Major Fitnesz PTS 1122 Budapest, Városmajor u 36.

NapNyitva
Hétfő06:00 – 20:00
Kedd08:00 – 20:00
Szerda06:00 – 20:00
Csütörtök08:00 – 20:00
Péntek06:00 – 19:00
Szombat08:00 – 15:00
Vasárnap10:00 – 12:00

A Major Fitnesz PTS szolgáltatásait igénybe vevő vendégei kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot és a komplexum részlegeit megjelölt időpontig időben elhagyni.

  Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített Regisztrációs adatlapot, melyben elfogadja a Major Fitnesz PTS Házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. Az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is! Az első belépéskor Major Fitnesz PTS munkatársa regisztráció céljából jogosult a vendéget kedvezményes bérletekkel való visszaélés elkerülése érdekében személyes dokumentumot felmutatásra kérni.

  A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.

  Amennyiben a Major Fitnesz PTS területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

  Egyéb adatvédelmi, adatkezelési szabályok megtalálhatók recepciónkon és a weboldalunkon.

  • játékautomata, gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gépek,
  • díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülékek, stb.;
  • egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet);
  • reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag.

  Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

  A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

  A Major Fitnesz PTS üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért. A talált tárgyakat minden vendég a Major Fitnesz PTS recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.

  A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.E
  Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

  A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához az épület területén erre alkalmasan felszerelt helyiség áll rendelkezésre. Minden baleset esetén üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel. A Major Fitnesz PTS területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:

  Mentők (baleset esetén) 104
  Tűzoltóság (tűz esetén) 105
  Rendőrség (rendbontás esetén) 107
  Általános segélyhívó (bármely esetben) 112

  A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sport felszerelésben lehet belépni!

  A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitel szigorúan tilos!

  Sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő!

  A Major Fitnesz PTS teljes területén zárt sportcipő használata kötelező! Amennyiben a vendég nem hozott magával zárt sportcipőt, úgy a vásárolt napijegy vagy bérletben foglalt alkalom nem veszik el, az legközelebbi látogatáskor jóváírásra kerül.

  A Major Fitnesz PTS recepcióján azonnal is meg lehet vásárolni a termékeket (készpénzzel, bankkártyával).

  A vendég számára belépéskor átvett eszközöket (törölköző, sportfelszerelések, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé.

  A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom nem vihető át a következő bérletre.

  A Major Fitnesz PTS recepciójában csak a Major Fitnesz PTS alkalmazottai tartózkodhatnak!

  Tilos a hűtőkből és a pultból terméket elvenni!

  A vitaminbár területére csak a Major Fitnesz PTS alkalmazottai léphetnek be!

  Tilos a hűtőkből és a pultból terméket elvenni!

  18 évnél fiatalabb személy csak írásbeli szülői engedéllyel, a szülő jelenlétében vagy a szülő által írásban kijelölt nagykorú kíséretében használhatja a klub szolgáltatásait.

  A fitneszterembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A Major Fitnesz PTS területén dolgozó teremedzők, személyi edzők és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét, a megfelelő sportöltözet helyes használatára!

  A Fitnesz teremben kizárólag a Major Fitnesz PTS szerződéssel rendelkező személyek végezhetnek személyi edzést. A Major Fitnesz PTS területén dolgozó személyi edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét a szabály betartására.

  Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltelésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.

  A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tároló helyre történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.

  Az egyes eszközök használata során törölköző használata kötelező.

  Az eszközök használatát az edzők segítik és ellenőrzik.

  Az órák megkezdése előtt az órajegyet a vendég az edzőnek köteles átadni.

  18 évnél fiatalabb személy csak írásbeli szülői engedéllyel, a szülő jelenlétében vagy a szülő által írásban kijelölt nagykorú kíséretében használhatja a klub szolgáltatásait.

  A csoportos órákra előre, személyesen, vagy telefonon lehet helyet foglalni Major Fitnesz PTS recepcióján. Az órára előre be nem regisztrált vendégek érkezésükkor a még szabad helyekre állhatnak be.

  Az csoportos órák termeibe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve a mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A Major Fitnesz PTS területén dolgozó oktatóknak és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét a megfelelő sportöltözet helyes használatára!

  Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll – a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében – az órára nem beengedni

  Tusolás a szauna használata előtt:
  Minden szauna használat előtt tusoljunk le. A szaunát megelőzően nyugodtan használatunk tusfürdőt vagy szappant.

  Helyes öltözködés:
  Szaunába alapvetően fedetlen testtel (alsónemű és fürdőruha nélkül) belépni tilos. Szaunában, alsóneműben, fürdőruhában, papucsban, vagy más öltözékben tartózkodni tilos. Testünk törzs részét és intim területeit egy törölközőbe tekerve takarjuk. Ha erre nincs mód, igazodjunk a helyi szabályokhoz és előírásokhoz, ezekről lehetőleg tájékozódjunk előre vagy a helyszínen.

  Higiénia:
  Soha ne üljünk, vagy feküdjünk meztelen testtel a fára. Nem illik és egészségügyi szempontból sem ajánlott. A szauna lepedőt terítsük úgy a fára, hogy az egész testünk ráférjen, és ezzel megakadályozzuk, hogy testünk közvetlen a fával, vagy más ülő területtel érintkezzen.

  Szauna papucs:
  A papucsot hagyjuk a szaunán kívül, az ajtó közelében. Soha ne üljünk papucsban a padokra.

  Nyugalmi törvény a szaunában:
  A szaunázás egy meditatív és pihenő élmény. Tilos a hangos, ízléstelen és szünet nélküli beszéddel zavarni a szaunázást élvezni kívánók nyugalmát. Vonatkozik ez a szaunában való tartózkodásra és a szauna belső illetve szabadtéri pihenőhelyiségére is.

  Homokóra használata:
  Homokórát csak akkor állítsunk be magunknak, ha van szabad. Ha nincs, akkor figyeljük leolvasással az eltelt időt. Felszabaduló homokórát beállíthatunk magunknak, ha más nem tart rá igényt.

  Ajtók zárása:
  Ügyeljünk arra, hogy a szauna, vagy infrakabin ajtaját, mindig zárjuk be mögöttünk.

  Hőmérséklet:
  Mivel a hőség automatikusan felfelé szál, így a szauna legfelső lépcsőfokán van a legnagyobb hőség. Kérjük, hogy kezdőként az alsó szinteket használják. Az első használat előtt kérdezzék meg kollégáinkat, hogy segítsenek a használati utasítások értelmezésében.

  Felelősség  vállalás a szauna használatával kapcsolatban:
  A Major Fitnesz PTS nem vállalja a szaunában történt esetleges balesetekért. Orvosilag eltiltott személyeknek tilos a szaunát használniuk

  Fogyasztás a szaunában:
  A szaunában nincs étel és italfogyasztásra lehetőség.

  Gyermekek a szaunában:
  Ha gyermekeik is szeretnék igénybe venni a szaunát, akkor megkérjük, hogy gondoskodjanak arról, hogy ők is betartsák az alapvető előírásokat.

  Az öltöző- és zuhanytérben valamint a szauna előtérben papucs használata kötelező.

  A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal.

  A vállfa a szekrény tartozéka, elvinni tilos!

  A szaunát általános szaunázási szabályok szerint saját felelősségre lehet igénybe venni.

  Távozás után a szekrényekben nem szabad szemetet hagyni.

  A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés)

  A Major Fitnesz PTS jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybe vevő vendég számára szabadon a Major Fitnesz PTS recepcióján, weboldalán elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelent

  GDPR

  ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

  Vállalkozás neveMFPT Kft.Paróczi-Takács Beatrix E.V.
  Cég székhelye1122 Budapest Városmajor u. 36-38.1052. Bp. Petőfi Sándor u. 12.
  Cégjegyzék vagy nyilvántartási száma01-09-37031454491186
  Adószám27982691-2-4355764629-1-41
  E-mail címinfo@majorfitnesz.hucsoportos@majorfitnesz.hu

  Accordion content.

  Accordion content.

  Accordion content.

  Accordion content.

  Tab 1 content.

  SÜTIK KEZELÉSE – COOKIE IRÁNYELVEK

  Tab 2 content.

  VÁSÁRLÁS

  GYIK

  ÜZENET

  IMPRESSZUM

  RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

  JOG