MINDEN EGY HELYEN
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
HÁZIREND
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
SÜTIK KEZELÉSE
VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK
SZÁLLÍTÁSI FELTÉLEK
ELÁLLÁSI NYILATKOZAT
VISSZATÉRÍTÉSI ÉS VISSZAKÜLDÉSI SZABÁLYZAT
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK
GYORS ÜZENETKÜLDÉS
IMPRESSZUM
RENDSZERKÖVETELMÉNYEK
JOGI ÚTMUTATÁS

MINDEN EGY HELYEN

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) megjelölésű okirat a honlapon való megjelenés, – illetve a faliújságon történő kifüggesztést követően határozatlan ideig hatályos. Az ÁSZF hatálya kiterjed a Major Fitnesz Personal Trainer Studio (továbbiakban, mint: Major Fitnesz PTS) személyzetére, illetve tagsági szerződést létesítő tagjaira, továbbá minden olyan természetes személyre, aki bármely formában igénybe veszi a terem vagy a majorfitnesz.hu weboldal szolgáltatásait.

(Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek)

Vállalkozás neveMFPT Kft.Paróczi-Takács Beatrix E.V.
Cég székhelye1122 Budapest Városmajor u. 36-38.1052. Bp. Petőfi Sándor u. 12.
Cégjegyzék vagy nyilvántartási száma01-09-37031454491186
Adószám27982691-2-4355764629-1-41
E-mail cím[email protected][email protected]

Szolgáltatások köre

Személyi edzői, valamint csoportos óra szolgáltatás, helyszín és eszköz biztosítás

A szolgáltatások igénybe vétele, a vásárlás regisztrációhoz kötött.
A szolgáltatások igénybe vétele, a vásárlás 1122 Budapest, Városmajor utca 36-38. szám alatt található, Major Fitnesz Personal Trainer Studioban, illetve online történhet. A szolgáltatási díj kiegyenlíthető a
személyi edzés részlegén készpénzzel, bankkártyával, illetve online, valamint a
csoportos óra részlegén készpénzzel, bankkártyával, illetve online „Barion”-os fizetési módon lehetséges.
Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A vásárlásokkal kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton juttatja el a Vevők részére, illetve online megtekinthető a majorfitnesz.hu weboldalán.

A Felhasználó vásárlásával és regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat és Házirend feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerint az  adatkezeléshez hozzájárul.

A csoportos órák általában 60-90 perc időtartamúak. A résztvevő saját hibájából vagy más résztvevő hibájából bekövetkezett balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Az esetleges személyi sérüléssel járó balesetről valamennyi esetben a helyszínen jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyet a jelenlévő oktató, ill. edző, valamint szükség esetén más, a kurzuson résztvevő, jelenlévő személy az aláírásával hitelesít.

A szerződés nyelve magyar. Áraink forintban értendők és az áfát tartalmazzák.

A Felhasználó
a személyi edzés sportszolgáltatás névértékét  MFPT Kft.,
a csoportos óra edzés sportszolgáltatás névértékét Paróczi-Takács Beatrix E.V.
részére fizeti meg.

A Bérleteket több kategóriában is kínáljuk Önnek. Az aktuális kategóriákról és azok részletes tartalmáról a vásárlás előtt az Árak oldalon részletesebben tájékozódhat.

A Bérlet és Jegy érvényessége és beválthatósága minden esetben a bérlettípus leírásánál található. Ezen adatok bérlettípusonként eltérőek. Amennyiben a Bérletet ezen az időszakon túl kívánja felhasználni, a bérlet értékét nem áll módunkban sem Ön vagy megajándékozottja részére visszafizetni. A Bérletek felhasználási ideje nem hosszabbítható meg. A Bérleten rendelkezésre álló egységek felhasználásával, de legkésőbb a felhasználási idő lejártával a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött szerződés megszűnik. A fel nem használt alkalmak a bérlet lejárati ideje után nem érvényesíthetőek.
Szolgáltató a Bérletek névértékének megfizetésére bankkártyás, készpénzes fizetési módot biztosít a Felhasználó részére.

A csoportos órákra történő jelentkezés menete:
I. A jelentkező az Órarend oldalon a “Bejelentkezés” gombra kattintva tud belépni Szolgáltató online regisztrációs rendszerébe, ahol a továbbiakban az adatkezelés történik.
Szolgáltató az alábbi jogi személyt, mint adatfeldolgozót bízta meg az alábbiakban körülírt tevékenység ellátásával:
A cég rövidített elnevezése: MotiBro Kft.
A cég elnevezése: MotiBro Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég székhelye: 4482 Kótaj, Kert u. 1.
Cégjegyzékszám: 15-09-084077
Adószám: 25852419-1-15
Képviselő: Huncsik Péter
Email: [email protected]
Ellátott tevékenység: informatikai háttér biztosítása az adatbázisok kezeléséhez, a regisztrációs rendszer karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos teendők ellátása.
Az adatfeldolgozó nem kezeli az adatokat saját nevében.
A jelentkező az adatfeldolgozó rendszerben a megfelelő bérlet kiválasztását követően bankkártyával is tud fizetni. Az adatfeldolgozó rendszer a bérletvásárlás véglegesítéséről automatikus levelet küld.

Fizetés személyesen, készpénzben vagy bankkártyával:
Jelentkező a Major Fitnesz Personal Trainer Stúdióban személyesen is válthat bérletet, melynek ellenértékét készpénzzel, bankkártyával egyenlítheti ki.

Fizetés bankkártyával, internetes felületen keresztül:
A Szolgáltató részére az erre irányuló szerződés alapján a Barion biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Online bankkártyás fizetéskor a jelentkezőt a rendszer átirányítja a Barion fizetőoldalára, így a fizetés a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, a Barion rendszerén keresztül. Szolgáltató a jelentkező kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet. A bankkártyás fizetés folyamatában a Barion rendszerének a fizetés irányítására vonatkozó információit, szabályait kell figyelembe venni. A Barion rendszerének működésével, rendelkezésre állásával kapcsolatosan felmerülő problémákért a Szolgáltató nem felel. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A személyi edzésre történő jelentkezés menete:
II. A jelentkező a Személyi edzés oldalon a “Bejelentkezés” gombra kattintva tud belépni Szolgáltató online regisztrációs rendszerébe, ahol a továbbiakban az adatkezelés történik.
Szolgáltató az alábbi jogi személyt, mint adatfeldolgozót bízta meg az alábbiakban körülírt tevékenység ellátásával:
Spomoco Számítástechnikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 2132 Göd, Őszapó utca 124.,
Cégjegyzékszám: 13 09 188746
Adószám: 26104898-2-13
Képviselő: Bánfalvi Géza
Telefonszám: +36 30 6945722
Email: [email protected]
Honlap: www.spomoco.com, www.spomoco.hu, www.spomoco.de, app.spomoco.com
Ellátott tevékenység: informatikai háttér biztosítása az adatbázisok kezeléséhez, a regisztrációs rendszer karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos teendők ellátása.
Az adatfeldolgozó nem kezeli az adatokat saját nevében.

Részvételi szabályok
A csoportos órákon, személyi edzésen való részvétel lehetősége a jelen általános szerződési feltételekben foglaltak szerint bárki részére nyitva áll a következő megszorításokkal. Az órákon, edzésen való részvételből a Major Fitnesz stúdió oktatója jogosult kizárni különösen azt, aki az alapvető higiéniai feltételeknek nem felel meg, azaz: az órákon a terem által biztosított lehetőség ellenére a kötelező tisztálkodást megtagadja.
A résztvevők a termet, valamint annak felszerelési tárgyait, a rendelkezésre bocsátott eszközöket kizárólag a jelen szerződésben rögzített célokra és rendeltetésének megfelelően jogosultak használni, és felelősek az azokban a magatartásukkal összefüggésben felmerült károkért.
A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a kurzusok időpontját vagy előre meghirdetett tematikáját módosítsa.
A bérletek lejárati határideje megtalálható az Árak oldalon.

A Bérletek fizetési feltétele bérlettípusonként eltérő lehet. Az aktuális fizetési ütemezésről tájékozódjon a www.majorfitnesz.hu weboldalon vagy személyesen. Külön díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások: törölköző, táplálék-kiegészítők, masszázs, szolárium, szauna.

Önt a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormány rendelet értelmében indokolási kötelezettség (külön magyarázat) nélküli elállási jogosultság illeti meg, de csak is akkor, ha:

 1. a Felhasználó még nem kezdte meg használni a bérletet, és
 2. még nem telt le a megvett bérletek érvényesítésére, előzetesen megadott minimum határidő (minimum 14 nap)
https://majorfitnesz.hu/ WEB oldalon elérhető a Major Fitnesz PTS területén érvényes Házirendet és Adatkezelési szabályzatot a felek egybehangzóan elfogadják egymásra és magukra nézve kötelezőnek tekintik. További jogi és hasznos tudnivalók megtalálhatóak a minden egy helyen oldalon.

Szolgáltatások köre

MajorFitnesz.hu weboldal használata

A weboldal használatával a Felhasználó elfogadja a szerződési feltételeket.

A Szolgáltató minden elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a honlap, a Szolgáltatás igénybevétele kapcsán, a kapcsolati űrlapot kitöltők és a hirlevél feliratkozók által megadott személyes adatok biztonságos kezelését biztosítsa. Az Felhasználónak azonban tudomásul kell vennie, hogy az információs technológiák területén ma még nem lehet maradéktalan biztonságot garantálni, illetve nem lehet felelősséget vállalni arra, hogy valamennyi szolgáltatás vagy funkció minden körülmények között zavartalanul és megbízhatóan működik. Mindezeknek megfelelően a Szolgáltató nem felel semmi olyan a szolgáltatás nyújtás során bekövetkező műszaki vagy biztonsági zavarért vagy hibáért, amelynek bekövetkezése előre nem volt látható, vagy amelynek megelőzése vagy elhárítása érdekében a Szolgáltató minden általában elvárható intézkedést megtett.

Biztonsági előírások betartása a felhasználó részéről

A felhasználó nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni ennek a honlapnak a biztonságát, ideértve különösen:

(a) hozzáférés a nem a felhasználó számára szánt adatokhoz, vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre a felhasználó nem jogosult;

(b) megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a fenti magatartása bűncselekmény elkövetésének alapos gyanújára ad okot, és amennyiben a Szolgáltató ilyen cselekmény elkövetését észleli, az minden esetben büntető feljelentést von maga után.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy kártérítési felelősségért tartozik azért a kárért, amelyet a jelen ÁSZF-ben előírt biztonsági szabályok megsértésével okozott.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a weboldalon harmadik fél által szolgáltatott információkkal, tartalmakkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban. A weboldal használatával Felhasználó elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget az Felhasználó számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett/elszenvedett károkért a weboldal használatával kapcsolatban. A Szolgáltató kizár minden felelősséget, amely a szolgáltatás igénybevételéből, esetleges hibájából, illetve az Előfizető számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely internetes vírus miatt következik be.

Szolgáltató nem köteles, és a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) rendelkezései alapján nem vállal termékszavatosságot és jótállást az általa ezen a weboldalon nyújtott szolgáltatások tekintetében.

Amennyiben a Felhasználónak akár a weboldal üzemelésével, az azon szolgáltatott információkkal kapcsolatban, vagy a Szolgáltatással kapcsolatban észrevétele, esetleg panasza van, úgy azt a Szolgáltató részére az alábbi elérhetőségeken jelentheti be, vagy küldhet GYORS ÜZENETET Adminisztratív ügyek, panaszok: Major Fitnesz PST Cím: 1122 Budapest Városmajor u 36. E-mail: [email protected] GYORS ÜZENETET Szolgáltató az alábbi jogi személyt, mint adatfeldolgozót bízta meg az alábbiakban körülírt tevékenység ellátásával: Technikai segítség: Digi-Web.hu Cég: Mindent megoldunk kft. Székhely: 9600 Sárvár, Akácfa utca 33. Cégjegyzékszám: 18-09-113734 Adószám: 23705036-2-18 Értesítési cím: 1039 Budapest, Hímző u. 2. 1./4. Email cím: [email protected] Képviseli: Csente János E-mail: [email protected] HIBAJELZÉS Ellátott tevékenység: informatikai háttér biztosítása a weboldal működéséhez, rendszer karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos teendők ellátása. Az adatfeldolgozó nem kezeli az adatokat saját nevében.
Gyors üzenet küldése

HÁZIREND

A Házirend célja, hogy meghatározza a Major Fitnesz PTS-ben tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybe vevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlen.

Továbbá előírja a Major Fitnesz PTS rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

A Major Fitnesz PTS területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A Major Fitnesz PTS használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve a jelen Házirendben foglalt szabályokat.

A Major Fitnesz PTS egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett és engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.

A Major Fitnesz PTS sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehető igénybe, (kivéve, ha az jogszabályt nem sért és üzemeltető előzetesen engedélyezte).

A Major Fitnesz PTS egész területén zárt láncú videó megfigyelő rendszer működik! Ez alól kivételt képez a törvény által nem engedélyezett területek megfigyelése.

A Major Fitnesz PTS egész területén működő beléptető és üzemeltető rendszer működését a vendég elfogadja és azt rendeltetésszerűen köteles használni.

A Major Fitnesz PTS jogosult 14 napot egy évben indokolás nélkül üzemen kívül maradni és fenntartja a jogot, a komplexum egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítása esetén az általános vendégkört kizárni.

A Major Fitnesz PTS sportterületeire belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet!

Major Fitnesz PTS 1122 Budapest, Városmajor u 36.

Nap Nyitva
Hétfő
06:00 – 20:00
Kedd
08:00 – 20:00
Szerda
06:00 – 20:00
Csütörtök
08:00 – 20:00
Péntek
06:00 – 19:00
Szombat
08:00 – 15:00
Vasárnap
Zárva

A Major Fitnesz PTS szolgáltatásait igénybe vevő vendégei kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot és a komplexum részlegeit megjelölt időpontig időben elhagyni.

 • a dohányzás és az alkohol fogyasztása, illetőleg mindennemű ital bevitele!
 • az olyan tevékenység, amely a Major Fitnesz PTS szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért!
 • minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység!
 • a drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés!
 • bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek)
 • állat bevitele!
 • az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok) elhelyezése, hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása, vagy termékek értékesítése!

Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített Regisztrációs adatlapot, melyben elfogadja a Major Fitnesz PTS Házirendjében foglaltakat és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. Az első belépés magában foglalja a fényképes nyilvántartásba vételt is! Az első belépéskor Major Fitnesz PTS munkatársa regisztráció céljából jogosult a vendéget kedvezményes bérletekkel való visszaélés elkerülése érdekében személyes dokumentumot felmutatásra kérni.

A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki.

Amennyiben a Major Fitnesz PTS területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

Egyéb adatvédelmi, adatkezelési szabályok megtalálhatók recepciónkon és a weboldalunkon.

 • játékautomata, gyermekjáték, vendégeket kiszolgáló egyéb gépek,
 • díszvilágítás, közhasználatú elektronikus készülékek, stb.;
 • egyéb díszítő elemek (dekoráció, növényzet);
 • reklám-, hirdetési-, propaganda-, szóróanyag.

Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A Major Fitnesz PTS üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Nem vállal felelősséget továbbá az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért. A talált tárgyakat minden vendég a Major Fitnesz PTS recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.

A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti.

A komplexum területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához az épület területén erre alkalmasan felszerelt helyiség áll rendelkezésre. Minden baleset esetén üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel. A Major Fitnesz PTS területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:

Mentők (baleset esetén) 104

Tűzoltóság (tűz esetén) 105

Rendőrség (rendbontás esetén) 107

Általános segélyhívó (bármely esetben) 112

A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sport felszerelésben lehet belépni!

A sportterekbe csak és kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitel szigorúan tilos!

Sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használata mellőzendő!

A Major Fitnesz PTS teljes területén zárt sportcipő használata kötelező! Amennyiben a vendég nem hozott magával zárt sportcipőt, úgy a vásárolt napijegy vagy bérletben foglalt alkalom nem veszik el, az legközelebbi látogatáskor jóváírásra kerül.

A Major Fitnesz PTS recepcióján azonnal is meg lehet vásárolni a termékeket (készpénzzel, bankkártyával).

A vendég számára belépéskor átvett eszközöket (törölköző, sportfelszerelések, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik üzemeltető felé.

A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom nem vihető át a következő bérletre.

A Major Fitnesz PTS recepciójában csak a Major Fitnesz PTS alkalmazottai tartózkodhatnak!

Tilos a hűtőkből és a pultból terméket elvenni!

A vitaminbár területére csak a Major Fitnesz PTS alkalmazottai léphetnek be!

Tilos a hűtőkből és a pultból terméket elvenni!

18 évnél fiatalabb személy csak írásbeli szülői engedéllyel, a szülő jelenlétében vagy a szülő által írásban kijelölt nagykorú kíséretében használhatja a klub szolgáltatásait.

A fitneszterembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A Major Fitnesz PTS területén dolgozó teremedzők, személyi edzők és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét, a megfelelő sportöltözet helyes használatára!

A Fitnesz teremben kizárólag a Major Fitnesz PTS szerződéssel rendelkező személyek végezhetnek személyi edzést. A Major Fitnesz PTS területén dolgozó személyi edzőknek és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét a szabály betartására.

Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltelésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.

A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket rendszeresített tároló helyre történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni.

Az egyes eszközök használata során törölköző használata kötelező.

Az eszközök használatát az edzők segítik és ellenőrzik.

Az órák megkezdése előtt az órajegyet a vendég az edzőnek köteles átadni.

18 évnél fiatalabb személy csak írásbeli szülői engedéllyel, a szülő jelenlétében vagy a szülő által írásban kijelölt nagykorú kíséretében használhatja a klub szolgáltatásait.

A csoportos órákra előre, személyesen, vagy telefonon lehet helyet foglalni Major Fitnesz PTS recepcióján. Az órára előre be nem regisztrált vendégek érkezésükkor a még szabad helyekre állhatnak be.

Az csoportos órák termeibe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés, illetve a mezítláb történő edzés nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos! A Major Fitnesz PTS területén dolgozó oktatóknak és vezetőknek jogukban áll felhívni az idelátogatók figyelmét a megfelelő sportöltözet helyes használatára!

Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll – a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében – az órára nem beengedni

Az öltöző- és zuhanytérben valamint a szauna előtérben papucs használata kötelező.

A területeken és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal.

A vállfa a szekrény tartozéka, elvinni tilos!

A szaunát általános szaunázási szabályok szerint saját felelősségre lehet igénybe venni.

Távozás után a szekrényekben nem szabad szemetet hagyni.

A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés)

Tusolás a szauna használata előtt: Minden szauna használat előtt tusoljunk le. A szaunát megelőzően nyugodtan használatunk tusfürdőt vagy szappant.

Helyes öltözködés: Szaunába alapvetően fedetlen testtel (alsónemű és fürdőruha nélkül) belépni tilos. Szaunában, alsóneműben, fürdőruhában, papucsban, vagy más öltözékben tartózkodni tilos. Testünk törzs részét és intim területeit egy törölközőbe tekerve takarjuk. Ha erre nincs mód, igazodjunk a helyi szabályokhoz és előírásokhoz, ezekről lehetőleg tájékozódjunk előre vagy a helyszínen.

Higiénia: Soha ne üljünk, vagy feküdjünk meztelen testtel a fára. Nem illik és egészségügyi szempontból sem ajánlott. A szauna lepedőt terítsük úgy a fára, hogy az egész testünk ráférjen, és ezzel megakadályozzuk, hogy testünk közvetlen a fával, vagy más ülő területtel érintkezzen.

Szauna papucs: A papucsot hagyjuk a szaunán kívül, az ajtó közelében. Soha ne üljünk papucsban a padokra.

Nyugalmi törvény a szaunában: A szaunázás egy meditatív és pihenő élmény. Tilos a hangos, ízléstelen és szünet nélküli beszéddel zavarni a szaunázást élvezni kívánók nyugalmát. Vonatkozik ez a szaunában való tartózkodásra és a szauna belső illetve szabadtéri pihenőhelyiségére is.

Homokóra használata: Homokórát csak akkor állítsunk be magunknak, ha van szabad. Ha nincs, akkor figyeljük leolvasással az eltelt időt. Felszabaduló homokórát beállíthatunk magunknak, ha más nem tart rá igényt.

Ajtók zárása: Ügyeljünk arra, hogy a szauna, vagy infrakabin ajtaját, mindig zárjuk be mögöttünk.

Hőmérséklet: Mivel a hőség automatikusan felfelé szál, így a szauna legfelső lépcsőfokán van a legnagyobb hőség. Kérjük, hogy kezdőként az alsó szinteket használják. Az első használat előtt kérdezzék meg kollégáinkat, hogy segítsenek a használati utasítások értelmezésében.

Felelősség  vállalás a szauna használatával kapcsolatban: A Major Fitnesz PTS nem vállalja a szaunában történt esetleges balesetekért. Orvosilag eltiltott személyeknek tilos a szaunát használniuk

Fogyasztás a szaunában: A szaunában nincs étel és italfogyasztásra lehetőség.

Gyermekek a szaunában: Ha gyermekeik is szeretnék igénybe venni a szaunát, akkor megkérjük, hogy gondoskodjanak arról, hogy ők is betartsák az alapvető előírásokat.

A Major Fitnesz PTS jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybe vevő vendég számára szabadon a Major Fitnesz PTS recepcióján, weboldalán elérhető és áttekinthető. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidejűleg történő elfogadását is jelent

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A Major Fitnesz PTS adatkezelői tevékenysége során akként jár el, hogy minden esetben megfeleljen a Magyarországon hatályos nemzeti adatvédelmi jogszabályoknak és az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletben (GDPR) foglaltaknak. A Major Fitnesz PTS elkötelezett alkalmazottai, partnerei személyes adatainak védelmében kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Major Fitnesz PTS üzemeltetői, mint adatkezelők:

Vállalkozás neveMFPT Kft.Paróczi-Takács Beatrix E.V.
Cég székhelye1122 Budapest Városmajor u. 36-38.1052. Bp. Petőfi Sándor u. 12.
Cégjegyzék vagy nyilvántartási száma01-09-37031454491186
Adószám27982691-2-4355764629-1-41
E-mail cím[email protected][email protected]

az általuk gyűjtött, hozzájuk beérkezett személyes adatok tekintetében adatkezelőnek minősülnek, és mint ilyenek az alábbiakban összefoglalt elvek mentén végzik adatkezelői tevékenységeiket.
Major Fitnesz PTS által kezelt adatokat Paróczi-Takács Beatrix részéről a motibro.com, MFPT Kft részéről pedig a spomoco.com oldalon elérhető felhő alapú szoftverekben, továbbá a majorfitnesz.hu weboldalon tároljuk. Továbbá a vásárlással, online fizetéssel és számlázással kapcsolatos adatok kezelését az alábbi szerződött adatkezelők, szolgáltatók igénybevételével történik (könyvelők, számlázók, online fizetés, weboldal tárolása, működödtetése, karbantartása). Adataik és az adatvédelmi nyilatkozataik megtekinthetőek az alábbi táblázatban (a szövegre kattintással megnyitható):

Az oldal tulajdonosa és az üzemeltetője a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
– 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
– 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Személyes adatot csak az érintett tájékozott felhatalmazása alapján, a célhoz kötöttség elve figyelembevételével kezelünk. Csak meghatározott célból, valamely jog gyakorlása illetve kötelezettség teljesítése céljából kezelünk személyes adatokat. Kizárólag olyan esetben végzünk adatkezelést, amikor az az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és akkor is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A személyes adatokat oly módon tároljuk, hogy az érintetteket csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Amennyiben valamely hatóság jogszabályi felhatalmazás alapján megkeresi az oldal tulajdonosát és üzemeltetőjét, a hatóság részére személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amilyen adatkérésre a megkereső hatóságot törvény felhatalmazza.

 

A jelen tájékoztatóban előforduló adatvédelmi szakkifejezések alatt a jogszabályok alapján az alábbiak értendők.
Személyek:

 • érintett: azonosított vagy azonosítandó természetes személy
 • adatkezelő: az a természetes személy vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza
 • adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
 • harmadik fél: az a természetes személy vagy jogi személy, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
 • adatvédelmi hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ([email protected]) www.naih.hu 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., +36 1 391-1400). Ezen szervnél lehet adatvédelmi kérdésekben panasszal élni.

  Legfontosabb egyéb fogalmak:

 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ;
 • azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonostó, ilyenek név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, valamint a természetes személy testi, genetikai, szellemi, gazdasági kulturális, továbbá szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon végzett művelet (pl. gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, továbbítás, termesztés, összekapcsolás, korlátozás, törlés)
 • adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adat megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson, szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségen alapulnak. Amikor az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettről gyűjtjük, a Major Fitnesz PTS a személyes adatok megszerzésének időpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a minimálisan az adatkezelőknek és az adatkezelő képviselőinek elérhetőségeit, illetve a személyes adatok tervezett kezelésének célját, valamint az adatkezelés jogalapját. Szükség esetén egyéb kiegészítő információkról is tájékoztatjuk, pl. az adatok tárolásának időtartamáról, az érintett hozzáférésének lehetőségéről, a hozzájárulás visszavonásának lehetőségéről, panasz benyújtásának fórumáról. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy egyéb feltételek teljesülése esetén az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat megkapja. Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok üzletszerzési célból történő kezelése ellen. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha (1) az érintett vitatja az adat pontosságát, (2) az adatkezelés jogellenes, (3) az érintett jogi igényék érvényesítése céljából igényli az adatokat, de az adatkezelés célja már nem áll fenn, (4) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

A Major Fitnesz PTS. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint a vonatkozó szerverein találhatók meg. A Major Fitnesz PTS. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. A Major Fitnesz PTS az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltoztatásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Tájékoztatjuk ugyanakkor az érintetetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Major Fitnesz PTS megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. Major Fitnesz PTS által kezelt adatokat elsődlegesen az illetékes belső munkatársaink jogosultak megismerni, azokat harmadik személyek részére nem adjuk át, kizárólag jogos érdekből (pl. adósságbehajtás), jogszabályi kötelezettségből, vagy ha ehhez az érintett előzetesen kifejezett beleegyezését adta. Az oldal tulajdonosa és üzemeltetője az adatkezelés során megőrzi a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon (MINDEN EGY HELYEN), illetve az [email protected] elektronikus levélcímen. Az érintett kérelmére az oldal tulajdonosa és üzemeltetője, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó, szolgáltató által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. Az oldal tulajdonosa és az üzemeltetője a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. Az oldal tulajdonosa és az üzemeltetője az érintett adatát nem törölheti, ha arról az adatkezelést törvény így rendelkezett.

A személyes adatokról az információadásra, – törlésre, – helyesbítésre 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett ilyen igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait. Ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens a Major Fitnesz PTS rendszerén belül valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Cégünk a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a nyomozó hatóság, az adatvédelmi hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a Major Fitnesz PTS -t. A majorfitnesz.hu weboldalon (és kapcsolódó oldalain) tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el a látógató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, webes keresők, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Felhasználó korábban már látogatást tett a Major Fitnesz PTS webhelyén. Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Google vagy más szolgáltatók a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítsen böngészőjébe egy blokkoló kiegészítőt. A Major Fitnesz PTS adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Amennyiben cégünkkel, adatkezelésünkkel vagy szolgáltatásaink igénybevétele során észrevétele, kérdése, problémája van, a honlapunkon megtalálható elérhetőségeken kapcsolatba léphet velünk. Major Fitnesz PTS fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. 

További jogi és hasznos tudnivalók megtalálhatóak minden egy helyen.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A Major Fitnesz a tőle elvárható legnagyobb gondossággal jár el annak érdekében, hogy a majorfitnesz.hu weboldalon szereplő információk pontosak legyenek a feltöltés pillanatában. Ennek ellenére, sem az oldal tulajdonosa és Szolgáltatója, sem pedig az általa megbízott weboldalt kezelő vállalkozások dolgozói nem vállalnak felelősséget a weboldalon esetlegesen előforduló bármilyen pontatlanságért vagy hiányosságért.

A weboldalon megjelentetett információkat, dokumentumokat vagy más írott anyagokat az oldal tulajdonosa és Szolgáltatója kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé.

Éppen ezért, az oldal tulajdonosa és Szolgáltatója nem vállal felelősséget a weboldalhoz, az azon található bármilyen információhoz, esetleg annak hiányához, bármiféle technikai jellegű problémához, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásához kapcsolódó semmiféle veszteségért vagy kárért. Az oldal, illetve az oldalon található anyag használatkor – beleértve az onnan letöltött információkat, alkalmazásokat, szoftvereket – a vírusmentesség és az adatok védelmének érdekében szükséges lépések megtétele, ill. saját számítógépes rendszerével való kompatibilitás ellenőrzése a weboldal látogatójának feladata.

majorfitnesz.hu oldalon található linkek használatával más weboldalakhoz történő kapcsolódás lehetőségének célja kizárólag az, hogy az oldalt látogatók kényelmét szolgálja. A jelen weboldalhoz kapcsolódó valamennyi más weboldalra történő átlépés a látogató saját felelősségére történik, azért az oldal tulajdonosa és Szolgáltatója felelősséget nem vállal. Az oldal tulajdonosa és Szolgáltatója hozzájárul, hogy látogatói személyes használatra a weboldal kivonatait saját számítógépükön tárolják, vagy kinyomtassák.

Az oldal tulajdonosa és Szolgáltatója fenntartja a jogot, hogy az általa üzemeltetett weboldal bármikor módosítsa, átdolgozza, aktualizálja, vagy megszüntesse. Az oldal tulajdonosa és Szolgáltatója előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal egészét, vagy részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újra közölni.

REGISZTRÁCIÓ, ŰRLAP KITÖLTÉS, HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Ön a Weboldal egyes részeit ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A Weboldal meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött. Önt a regisztráció során arra kéri az Szolgáltató, hogy részére olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülhetnek. Egyes adatok megadása kötelező, míg más adatok megadása a regisztrációnak nem előfeltétele. Az Szolgáltató, mint adatkezelő, az Ön személyes adatait harmadik személyeknek nem teszi hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit.

Hírlevél feliratkozással elfogadja, hogy az ön számára elektronikus formában levelet küldhessünk az Ön által megadott címre. Ön bármikor leiratkozhat a hírlevél listáról, a leiratkozó link az elektronikus levelünk alján megtalálható.

Az oldal tulajdonosa és Szolgáltatója a szolgáltatása igénybevételével az Interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.

Amennyiben jelen dokumentumot az oldal tulajdonosa és Szolgáltatója a jövőben módosítaná, a változtatásokat a weboldalon, a törvényi rendelkezéseknek megfelelően közzéteszi.

ADATIGÉNYLÉS, ADATMÓDOSÍTÁS, ADATKORLÁTOZÁS, ADATTÖRLÉS

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

Tisztelt Adatkezelő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 15. § (1) bekezdés szerinti jogommal élve tájékoztatást kérek személyes adataim kezeléséről.

TÁRGY

Tájékoztatás kérése személyes adatok kezeléséről

Az Infotv. 15. § (1) bekezdése értelmében kérem, szíveskedjen tájékoztatást adni az adatkezelő által kezelt személyes adataimról, így az alábbiakról, melyeket kiválasztok: 15. § (1) bekezdése értelmében kérem, szíveskedjen tájékoztatást adni az adatkezelő által kezelt személyes adataimról, így az alábbiakról, melyeket kiválasztok:
Tisztelt Adatkezelő! Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 17. § (1) bekezdése szerinti jogommal élve kérem az adatkezelő által kezelt személyes adataim valóságnak megfelelő rögzítését, ennek megfelelően a valótlan adatok helyesbítését.

TÁRGY

Személyes adatok helyesbítésének kérése

Egy üzenetben legfeljebb 6 adat helyesbítés kérelme lehetséges. Ennél több helyesbítés esetén kérünk az első 6 elküldése után folytasd egy új üres helyesbítő űrlap kitöltésével, küldésével.

Felhívom szíves figyelmét, hogy az Infotv. 18. § (1) bekezdése alapján a helyesbítésről az adatkezelő köteles engem, továbbá mindazokat értesíteni, akiknek korábban a valóságnak nem megfelelő adatot adatkezelés céljára továbbították.

Az Infotv. 18. § (2) bekezdése szerint, amennyiben az adatkezelő a helyesbítés iránti kérelmemet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy elektronikus úton közölnie kell a helyesbítés elutasításának ténybeli és jogi indokait. továbbították.

A törvényben meghatározott helyesbítési kötelezettség nem teljesítése esetén, az Infotv. 52. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. továbbították.

Együttműködését köszönöm!

Tisztelt Adatkezelő!

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 17. § (2) bekezdése szerinti jogommal élve kérem személyes adataim törlését, korlátozását

TÁRGY

Személyes adatok korlátozásának, törlésének kérése

Egy üzenetben legfeljebb 6 adatkorlátozás, törlés kérelme lehetséges. Ennél több korlátozás, törlés esetén kérünk az első 6 elküldése után folytasd egy új üres korlátozó vagy adattörlő űrlap kitöltésével, küldésével.

A korlátozni kívánt adat korlátozásra, a törölni kívánt adat törlésre kerül:
Felhívom szíves figyelmét, hogy az Infotv. 15. § (4) bekezdése alapján az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, írásban részemre megadni a tájékoztatást. Az Infotv. 15. § (5) bekezdése kimondja, hogy „a tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.” Az Infotv. 16. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a tájékoztatást az adatkezelő csak a 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az Infotv. 16. § (2) bekezdése értelmében az adatkezelőnek írásban közölnie kell, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A törvényben meghatározott tájékoztatásadási kötelezettség nem teljesítése esetén, az Infotv. 52. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Együttműködését köszönöm!
Felhívom szíves figyelmét, hogy az Infotv. 18. § (1) bekezdése alapján a törlésről (korlátozásról) az adatkezelő köteles engem, továbbá mindazokat értesíteni, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították”

Az Infotv. 18. § (2) bekezdése szerint, amennyiben az adatkezelő a törlés iránti kérelmemet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy elektronikus úton közölnie kell a törlés, korlátozás elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A törvényben meghatározott törlési, korlátozási kötelezettség nem teljesítése esetén, az Infotv. 52. § (1) bekezdése értelmében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Együttműködését köszönöm!

Az alábbi email címre kattintva egy új ablakban nyílik meg a levelező programod és közvetlenül tudsz e-mailt küldeni (amennyiben a számítógépeden be lett állítva alapértelmezett email küldő program), vagy másold be levelező programodba az alábbi email címet: #
Az alábbi linkre kattintva egy új ablak nyílik meg, válaszd ki a PDF dokumentum, melyet ki tudsz nyomtatni vagy le tudsz tölteni: LETÖLTÉSEK

SÜTIK KEZELÉSE – COOKIE IRÁNYELVEK

A weblap bizonyos funkcióihoz sütikkel (cookie-kal) gyűjt névtelen látogatottsági információkat. Ha nem szeretné ezt engedélyezni, számítógépe böngészőjében bármikor beállíthatja a tiltásukat / eltávolításukat.

Első látogatáskor felugrik egy felirat arról, hogy az itt megismerhető sütiket használja az oldal, ami tartalmaz egy linket, amely ehhez a tájékoztatóhoz irányít. Ezen a felugró értesítésen fogadhatja el, járulhat hozzá a sütik használatához.

A weboldalak megfelelő működése érdekében a legtöbb böngésző önműködően elfogadja a sütiket. Fontos tudnia, hogy ha néhány vagy az összes süti tiltása/eltávolítása mellett dönt – amit a böngészője beállításai között bármikor megtehet –, az megváltoztathatja a weboldal működését, ami a számítógép többi felhasználóját is érinteni fogja. Alkalmazhaz süti blokkoló kiegészítőt is böngészójéhez.

Egy kis méretű adatállomány, ami a webhelyek meglátogatásakor kerül a számítógépre. Pontosabban egy – a kiszolgáló által meghatározott adatokat hordozó – tájékoztatáscsomag, amit a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző a szervernek minden kérés alkalmával. Ténykedése valamilyen állapot bevezetése egy egyébként állapotmentes HTTP tranzakcióba. A böngészők általában egyszerű szöveges állományokban tárolják a sütiket – sütifájlok –, így azok a böngésző kikapcsolása és újraindítása után is elérhetőek lesznek.
Ez a weboldal – akárcsak a legtöbb másik – sütiket használ.

Ezen az oldalon használt sütiket a következő pontokba szedve, osztályokba sorolva megtekintheted:

Ezek a sütik a weboldalunk és az egyes szolgáltatások működéséhez elengedhetetlenek. Szükségesek a honlap böngészéshez, funkcióinak használatához és az oldalon elvégzett műveletek megjegyzéséhez. Mindig csak az adott látogatás alatt érvényesek, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával önműködően törlődnek a számítógépről.

Weboldalunkat folyamatosan szeretnénk fejleszteni és javítani látogatóink számára: ezek a sütik ezt a célt szolgálják azzal, hogy általuk weboldalunk működését tudjuk elemezni.
Hogyan?
A Google Analytics sütikkel információkat gyűjtünk weboldalunk használatáról, pl. a látogató melyik oldalt nézte meg, hova kattintott, hány oldalt keresett meg, milyen hosszú volt az egyes megtekintések ideje, milyen hibaüzenetekkel találkozott stb. Fontos, hogy ezek a sütik nem tudják – és nem is akarják – konkrétan beazonosítani a látogatókat (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik). További tájékoztatást itt olvashatsz róluk.

Megkönnyítik és élvezetesebbé teszik a weboldal használatát.

További tájékoztatások a sütikkel kapcsolatban az alábbi oldalakon olvasható.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: https://www.naih.hu/index.html
Általános tájékoztató: https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti

VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva –“Részletek” gomb – megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A weboldal jobb oldalán lévő Kosár mező “Kosár” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, A “Pénztár” gombra kattintva beírhatja ez esetleges kuponkódját, kiválaszthatja a szállítási és fizetési feltételeket illetve látja a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a “Pénztár” gombra. Áruházunkban a vásárlás regisztrációhoz kötött, ezért  két lehetőség közül választhat:

 • már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni
 • új vásárlóként akar regisztrálni

Ha korábban már vásárolt áruházunkban, úgy adja meg a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie. A következő lépésben válassza ki az Önnek megfelelő szállítási módot:

 • Házhozszállítás (postai úton)
 • Postán maradó küldemény esetében személyesen veheti át csomagját az Ön által választott  postahelyen

Ezt követően egy Önnek megfelelő fizetési módot kell választania:

 • banki átutalás
 • utánvéttel nem tudunk szállítani!

Kupon beváltására a pénztár folyamat során van lehetősége. Számlázási adatait itt adhatja meg, vagy módosíthatja. Amennyiben cégként, egyéni vállalkozóként vásárol, köteles megadni céges adószámát! Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelés” gombra. Megrendelése leadásakor egy automatikus e-mailben értesítjük, hogy rendelése “függő állapot”-ba került, a számlaszámot egy újabb e-mailben küldjük, amint megkezdtük rendelése feldolgozását. Amint megérkezik bankszámlánkra az átutalt összeg, rendelését csomagoljuk, és e-mailben minden szükséges további információt közlünk Önnel (postára adás, csomagszám, ragszám, stb.)

Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a termékek mellett találnak. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint a Vásárlási feltételek között is megtalálható. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

A rendelések feldolgozása 48 órán belül megtörténik.

Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés” gomb megnyomása előtt van lehetősége.

Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről és (később) egyet a várható szállítási időpontról, illetve a fizetési adatokról. Egyeztetés esetén jelentkezzen a [email protected]  e-mail címen.

Áruházunkban lehetőség van banki átutalásra (előre utalás). A vételár kifizetésére 5 nap áll rendelkezésre, Akár hétvégén és éjjel is teljesülnek az átutalások Magyarországon.

Utánvéttel nem áll módunkban postázni. A küldemények kézbesítése, szállítása a Magyar Posta által történik. A termék várható szállítási idejét a visszaigazoló e-mail is tartalmazza. Az összeg beérkeztét követő legkésőbb 48 órán belül feladásra kerül a csomag, ezt e-mailben is jelezzük. A szállítás időpontjáról lehetősége van egyeztetni a visszaigazoló e-mailben található telefonszámon, vagy a [email protected]
 e-mail címen.

Szállítási díjaink az ország területén egységesek. Magyarországon kívüli szállítást jelenleg nem vállalunk. Postán maradó küldemény – Magyar Posta Zrt által:

 Megrendelés értékePostaköltség 
Postán maradó4000 Ft-ig900 FtAjánlott, elsőbbségi, postakész
4001-10000 Ft-ig1 250 Ft
  
10000 Ft felett*ingyenes

*amennyiben a csomag nem fér bele a borítékba a méret- és/vagy súlyhatárokon belül, csomagként, futárszolgálattal küldjük,melyről a megrendelőt írásban értesítjük! Országosan több mint 2600 helyen, így akár a legtávolabbi településen is átvehető a csomag. Válasszon egy postát, amelyik útba esik! A csomag felvételét összekötheti más postai ügyei intézésével. Ajánlott, elsőbbségi küldemény, postakész borítékban. A küldemény mérete befolyásolhatja a szállítási költséget! Nem kell otthon várakoznia, vagy mást megkérnie a csomag átvételére. A küldemények maximális tömege 30 kg. Szállítási idő a feladástól számítva kb.2 munkanap Postai kézbesítés a címzetthez (házig) – Magyar Posta Zrt. által:

 Megrendelés értékePostaköltség 
Postai kézbesítés házig4000 Ft-ig900 FtAjánlott, elsőbbségi, postakész
4001-10000 Ft-ig1 250 Ft
  
10000 Ft felett*ingyenes

*amennyiben a csomag nem fér bele a borítékba a méret- és/vagy súlyhatárokon belül, csomagként, futárszolgálattal küldjük,melyről a megrendelőt írásban értesítjük! Országosan szállítanak a címzett helyre. Olyan címet érdemes megadni, ahol napközben át tudják venni a levelet. Ajánlott, postakész küldemény. A levél mérete és súlya befolyásolja a szállítási költséget, illetve akár a kiszállítás módját is, terjedelmesebb csomag esetén a költséghatékonyabb megoldást alkalmazzuk, melyről tájékoztatjuk a megrendelőt! A levelek 250 g-ig és/vagy 2,4cm levélvastagságig (csomagoltan) a Belföldi Postakész ajánlott LA/4 borítékban (110 x 220 mm), max. 500 g-ig és/vagy 2,4 cm levélvastagságig (csomagoltan) Ajánlott légpárnás belföldi postakész LC/5 borítékban (180×265 mm) vagy Belföldi Postakész ajánlott LC/5 borítékban pt ( piros közepes ) 162 x 229 mm kerülnek feladásra. Amennyiben a postakész borítékban feladni kívánt küldemény mérete a postaládába kézbesíthetőség maximális mérethatárait (324 mm x 229 mm x 24 mm) meghaladja, úgy a küldemény csomagküldeményként adható fel. Az ezt meghaladó csomagok vagy postán maradó, vagy futárszolgálattal kézbesített csomagok lesznek! Szállítási idő a feladástól számítva 1-3 munkanap.

Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza.

A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül. A megkötött szerződést elektronikus formában iktatásra kerül, utólag hozzáférhető.

A megrendelő a szerződéstől 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az értékesítő köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát, amennyiben a megrendelt termék  csomagolását felbontotta, és/vagy rendeltetésszerű használatát már megkezdte. A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő. Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk! Elállási/Felmondási nyilatkozat (letölthető)

A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad. A téves, nem elfogadott rendelések során a terméket az „új” tulajdonos nevén készletbe vételezzük, és az újabb, sikeres értékesítést követően az új tulajdonosának kerül kifizetésre az ellenérték!

A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé.

Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen vagy a “Kapcsolat” menüpontok alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására.

A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában, e-mailben kerülhet sor.

SZÁLLÍTÁSI FELTÉLEK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.
Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében:
Levelezési címem:
Banki adataim:

Az alábbi email címre kattintva egy új ablakban nyílik meg a levelező programod és közvetlenül tudsz e-mailt küldeni (amennyiben a számítógépeden be lett állítva alapértelmezett email küldő program), vagy másold be levelező programodba az alábbi email címet: #

Az alábbi linkre kattintva egy új ablakban nyílik meg a PDF dokumentum, melyet ki tudsz nyomtatni vagy le tudsz tölteni:. Elállási/Felmondási nyilatkozat PDF

VISSZATÉRÍTÉSI ÉS VISSZAKÜLDÉSI SZABÁLYZAT

 

Visszatérítési és visszaküldési szabályzatunk 30 napig érvényes. Ha a vásárlás óta eltelt 30 nap, nem áll módunkban teljes visszatérítést vagy cserét biztosítani.

Ahhoz, hogy a termék visszaküldhető legyen, használaton kívül kell lennie, és ugyanolyan állapotban kell lennie, mint ahogyan azt megkapta. Ennek is az eredeti csomagolásban kell lennie.

Többféle áru mentesül a visszaküldés alól. A romlandó áruk, például élelmiszerek, virágok, újságok vagy magazinok nem küldhetők vissza. Nem fogadunk el olyan termékeket sem, amelyek intim vagy egészségügyi termékek.

További vissza nem térítendő tételek:

 • Ajándékkártya
 • Letölthető szoftvertermékek
 • Néhány egészségügyi és testápolási cikk

A visszaküldés befejezéséhez nyugtára, számlára vagy vásárlási bizonylatra van szükségünk.

Kérjük, ne küldje vissza a vásárlást a gyártónak.

Vannak olyan helyzetek, amikor csak részleges visszatérítést nyújtunk:

 • Feltűnő használati nyomokkal termékek
 • Termék, amelyet kinyitottak.
 • Bármely elem, amely nem az eredeti állapotában van, sérült, vagy hiányoznak alkatrészei nem a mi hibánkból.
 • Minden olyan tétel, amelyet a kiszállítás után több mint 30 nappal visszaküldenek

 

 

Miután megérkezett és megvizsgáltuk visszaküldését, e-mailben értesítjük, hogy megkaptuk a visszaküldött terméket. A visszatérítés jóváhagyásáról vagy elutasításáról is értesítjük.

Ha jóváhagyják, visszatérítését feldolgozzuk, és bizonyos napon belül automatikusan jóváírásra kerül a hitelkártyája vagy az eredeti fizetési mód.

Késő vagy hiányzó visszatérítés

Ha még nem kapott visszatérítést, először ellenőrizze újra bankszámláját.

Ezután lépjen kapcsolatba hitelkártya-kibocsátójával, eltarthat egy ideig, amíg a visszatérítés hivatalosan megjelenik.

Ezután lépjen kapcsolatba a bankjával. A visszatérítés elküldése előtt gyakran van némi feldolgozási idő.

Ha mindezt megtette, és még mindig nem kapta meg a visszatérítést, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő címen: {email address}.

Eladó tételek

Csak a normál árú termékek után téríthető vissza. Az akciós termékek nem téríthetők vissza.

 

 

Csak akkor cseréljük ki az elemeket, ha azok hibásak vagy sérültek. Ha ki kell cserélnie ugyanarra a tételre, küldjön nekünk egy e-mailt a(z) {email address} címre, és küldje el a terméket a következő címre: {fizikai cím}.

 

 

Ha a terméket a vásárláskor ajándékként jelölték meg, és közvetlenül Önnek szállították, akkor a visszaküldés értékének megfelelő ajándék jóváírást kap. A visszaküldött termék kézhezvétele után ajándékutalványt küldünk Önnek.

Ha az árut nem jelölték meg ajándékként a vásárláskor, vagy az ajándékozó saját magának küldte ki a rendelést, hogy később átadhassa Önnek, visszaküldjük az ajándékozónak, és ő tájékozódik a visszaküldésről.

 

 

A termék visszaküldéséhez postai úton kell elküldenie a terméket a következő címre: {fizikai cím}.

A termék visszaküldése esetén Önt terheli a saját szállítási költsége. A szállítási költség nem visszatéríthető. Ha visszatérítést kap, a visszaküldés költsége levonásra kerül a visszatérítésből.

Élethelyétől függően változhat az idő, amíg a kicserélt termék megérkezik Önhöz.

Ha drágább termékeket küld vissza, fontolja meg nyomon követhető szállítási szolgáltatás igénybevételét vagy szállítási biztosítás megvásárlását. Nem garantáljuk, hogy a visszaküldött terméket megkapjuk.

 

 

A visszatérítéssel és visszaküldéssel kapcsolatos kérdéseivel forduljon hozzánk a(z) {email} címen vagy küldjön itt üzenetet:

Kapcsolat-üzenet

IMPRESSZUM

Major Fitnesz PTS :

Név:
MFPT Kft.
Paróczi-Takács Beatrix E.V.
Cég székhelye:
1122 Budapest Városmajor u. 36-38.
1052. Bp. Petőfi Sándor u. 12.
Cégjegyzék vagy nyilvántartási száma:
01-09-370314
54491186
Adószám:
27982691-2-43
55764629-1-41
E-mail cím:

 

JOGI ÚTMUTATÁS

A honlap tartalma eltérő megjelölés hiányában a tartalomszolgáltató szellemi alkotása, mely így csak a vonatkozó törvényi korlátok között használható fel. A honlap információi kizárólag a forrás megjelölésével alkalmazhatóak. A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció, stb.) csak a tartalomszolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel. A másodközlésnek meg kell felelnie – többek között – a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. tv., a Büntető Törvénykönyv 2012. évi C. tv., a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. vonatkozó rendelkezéseinek. A tartalomszolgáltató engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) on-line vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos. Előzetes írásos engedély nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra. A honlap tartalmának szerzői joga (különös tekintettel a fényképekre) a tartalomszolgáltatót illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik. A tartalomszolgáltató által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései szerint lehetséges. Minden e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges. A honlap tartalma nem minősül közhiteles nyilvántartásnak, közokiratnak, vagy jogi tanácsadásnak, azt a tartalomszolgáltató kizárólag tájékoztató jellegűnek tekinti. A honlapon található külső hivatkozások (linkek) követésével letöltött tartalom nem áll a tartalomszolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a tartalomszolgáltató törli vagy módosítja. Az egyéb honlapokon – különös tekintettel a közösségi oldalakra – megjelenő, Társaságunkra vonatkozó, illetőleg Társaságunkkal kapcsolatba hozható információk hitelességéért felelősséget nem vállalunk.

 

http://majorfitnesz.hu oldalt technikailag karbantartja és üzemelteti, mint:

Online kivitelező és szolgáltató:
Név: Digi-Web
Cég: Mindent megoldunk kft.
Posta cím: 1039 Budapest, Hímző u. 2.
9600 Sárvár, Akácfa u. 33.
E-mail: [email protected]

Tárhely Szolgáltató:
Hostinger International Ltd
Cím: 61 Lordou Vironos str., 6023 Larnaca, Cyprus
E-mail: [email protected]

Az oldal tulajdonosa és üzemeltetője a weboldalán található különböző dokumentumok, anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú felhasználását engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy az eredeti dokumentumokat, anyagokat, vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotáshoz fűződő egyéb jogokat a látogató köteles tiszteletben tartani. A weboldalon található dokumentumok, anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, illetve védjegyoltalomról szóló jogszabályba ütközhet.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

Válasz

Válasz

Válasz

Üzenjen itt nekünk, írja le a kérdéseit:

Kapcsolat-üzenet

RENDSZERKÖVETELMÉNYEK

A szolgáltatás funkcióinak zökkenőmentes használatához szükséges, hogy a rendszered megfeleljen az alábbi követelményeknek. Ha bármilyen kompatibilitási vagy egyéb problémát tapasztalsz, akkor kérlek nézd át, hogy az eszközöd, amiről az oldalt használod, megfelel-e a minimális rendszerkövetelményeknek!

TÁMOGATOTT BÖNGÉSZŐ

Chrome

64.0+

Firefox

58.0+

Safari

10.1.2+

Edge

16.16299+

Opera

50.0+

NEM TÁMOGATOTT BÖNGÉSZŐ

Internet explorer

X

Samsung Browser

X

OPERÁCIÓS RENDSZER

Windows

7+

Linux

Ubuntu 12+

MacOS

10.7+

iOS

7.0+

Android

4.0+

LG WebOS

2.0+

GYORS ÜZENETKÜLDÉS, KAPCSOLAT

Kapcsolat-üzenet